Складиране и дозареждане на заредените акумулатори

За да се гарантира безопасното достигане на максималния срок на съхранение на заредени акумулатори (без дозареждане), средногодишната температура на склада следва да възлиза на 15°C. Максималната […]

Научи повече ...

Техническо обслужване и поддръжка на акумулаторите

МОНТИРАНЕ В АВТОМОБИЛА След поставянето на акумулатора в автомобила свалете защитната капачка от положителния полюс и я поставете върху положителния полюс на стария акумулатор, за да […]

Научи повече ...

Видове двигателни масла

Минерални масла Минералните масла се получават директно чрез дестилация/ректификация от нафта без допълнителна обработка. Те са смес от много и най-различни въглеводороди. Състава на маслата с качеството […]

Научи повече ...

Двигателно масло

Двигателното масло е петролен или синтетичен продукт, чиято цел е да смазва възлите и детайлите в двигателя с вътрешно горене в екстремни натоварвания. Освен да смазват, […]

Научи повече ...