Основната ни дейност е разносна търговия на едро и дребно, като вече 20 години, КИОД ЕООД е представител на производителя на моторни и индустриални масла „Приста Ойл“ АД – гр. Русе.

ПРИСТА ОЙЛ ХОЛДИНГ ЕАД е една от водещите български компании, оперираща в повече от 20 държави в Централна и Източа Европа, в Близкия и Среден Изток, а също Prista_oil_bтака в Украйна, Грузия, Казахстан и др. Вследствие на устойчивата стратегия за развитие, пазарното присъствие на компанията в отделните държави достига нива между 5 и 55%.

Продуктовото портфолио се обогатява и развива  в унисон с пазарните  потребности и в съответствие с най-съвременните изисквания  на  автомобилостроенето и машиностроенето към използваните експлоатационни материали. Произвежданите продукти покриват всички съвременни норми за безопасност и опазване на околната среда, а качествата им са добре  познати на  потребителите.

masla_kiogbgTEXACO

Представена на 6 континента, осигуряваща възможности за професионално развитие на хора от всякакви култури и етноси, оперираща със стотици производствени съоръжения, компанията

Chevron е глобален лидер, както при смазочните продукти, така и при производството на висококачествени базови масла. Chevron Global Lubricants е 100% собственост на Chevron Corporation – един от световните петролни и енергиини лидери.