Фирма КИОГ ЕООД се сертифицира успешно по ISO 9001:2008

Sertifikat ISO9001 KIOG

ISO 9001:2008 гарантира успешно внедрената система за управление на качеството, като и е още едно доказателство, че компанията е надеждна и сигурна.