Скоростен индекс и категории на гумите

 

Символът на скоростта указва максимално допустимата скорост, при която дадена гума би могла да носи товара, обозначен от индекса й за капацитет на товаропоносимост. На превозното средство могат да се използват само гуми, имащи като минимум символа на скоростта, указан в ръководството за експлоатация на автомобила. Това не се отнася за гуми и типове V, W, Y и Z.

Скоростен индекс

Предназначени за превозни средства,чиято макс.скорост:

„N“

не надвишава 140 км/ч.

„P“

не надвишава 150 км/ч.

„Q“

не надвишава 160 км/ч.

„R“

не надвишава 170 км/ч.

„S“

не надвишава 180 км/ч.

„T“

не надвишава 190 км/ч.

„U“

не надвишава 200 км/ч.

„H“

не надвишава 210 км/ч.

категория „VR“

е по-висока от 210 км/ч.

категория „ZR“

е по-висока от 240 км/ч.

„V“

не надвишава 240 км/ч.

„W“

не надвишава 270 км/ч.

„Y“

не надвишава 300 км/ч.

ZR + индекс „W“

е по-висока от 240 км/ч. , но не надвишава 270 км/ч.

ZR + индекс „Y“

е по-висока от 240 км/ч. , но не надвишава 300 км/ч.