акумулатори

Складиране и дозареждане на заредените акумулатори

За да се гарантира безопасното достигане на максималния срок на съхранение на заредени акумулатори (без дозареждане), средногодишната температура на склада следва да възлиза на 15°C. Максималната […]

Научи повече ...