Фирма КИОГ ЕООД се сертифицира успешно по ISO 9001:2008

ISO 9001:2008 гарантира успешно внедрената система за управление на качеството, като и е още едно доказателство, че компанията е надеждна и сигурна.    

Научи повече ...

Скоростен индекс и категории на гумите

  Символът на скоростта указва максимално допустимата скорост, при която дадена гума би могла да носи товара, обозначен от индекса й за капацитет на товаропоносимост. На […]

Научи повече ...

Складиране и дозареждане на заредените акумулатори

За да се гарантира безопасното достигане на максималния срок на съхранение на заредени акумулатори (без дозареждане), средногодишната температура на склада следва да възлиза на 15°C. Максималната […]

Научи повече ...

Техническо обслужване и поддръжка на акумулаторите

МОНТИРАНЕ В АВТОМОБИЛА След поставянето на акумулатора в автомобила свалете защитната капачка от положителния полюс и я поставете върху положителния полюс на стария акумулатор, за да […]

Научи повече ...