Servicing and maintenance of batteries

Car Mount After inserting the battery in the car Remove the protective monbat_start_ultrakapachka the positive pole and place it on the positive side of the old […]

Научи повече ...

Types of engine oils

Mineral oils Mineral oils are obtained directly by distillation / rectification of oil without further processing. They are a mixture of many and various hydrocarbons. The […]

Научи повече ...

Engine oil

Двигателното масло е петролен или синтетичен продукт, чиято цел е да смазва възлите и детайлите в двигателя с вътрешно горене в екстремни натоварвания. Освен да смазват, […]

Научи повече ...

How to choose the appropriate motor oil

Изборът на моторно масло се прави от производителя на автомобила. В сервизната документация има препоръки за необходимите изисквания, на които то трябва да отговаря. Тези изискванията […]

Научи повече ...