prista_oil_ultraaДвигателното масло е петролен или синтетичен продукт, чиято цел е да смазва възлите и детайлите в двигателя с вътрешно горене в екстремни натоварвания. Освен да смазват, качествените двигателни масла трябва да отвеждат част от топлината, която се отделя при работа на двигателя и да отмива нагара и отлаганията, които остават при продължителна работа.

Характеризират се със следните по-важни физически и химически свойства:

  • вискозитет;
  • специфично тегло;
  • индекс на вискозитет;
  • температура на запалване;
  • температура на застиване;
  • съдържание на механични примеси;
  • съдържание на изкуствени прибавки;
  • стабилност на маслото.