Фирма „КИОГ“ ЕООД започва изпълнение на проект Ново работно място 2015

Фирма „КИОГ” ЕООД сключи договор на 17.08.2016г. и започна изпълнението на проект по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-1.003 „Ново работно място 2015” по […]

Научи повече ...

Фирма КИОГ ЕООД се сертифицира успешно по ISO 9001:2008

ISO 9001:2008 гарантира успешно внедрената система за управление на качеството, като и е още едно доказателство, че компанията е надеждна и сигурна.    

Научи повече ...

Скоростен индекс и категории на гумите

  Символът на скоростта указва максимално допустимата скорост, при която дадена гума би могла да носи товара, обозначен от индекса й за капацитет на товаропоносимост. На […]

Научи повече ...

Складиране и дозареждане на заредените акумулатори

За да се гарантира безопасното достигане на максималния срок на съхранение на заредени акумулатори (без дозареждане), средногодишната температура на склада следва да възлиза на 15°C. Максималната […]

Научи повече ...