КИОГ ЕООД с успешно реализиран проект

Фирма „КИОГ” ЕООД през миналата  2016 г. сключи Договор за предоставяне на БФП по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-1.003 „Ново работно място 2015” […]

Научи повече ...